0

Alex Ford

POS -
3

Nghia Du

POS -
4

John Kleeman

POS - SG SF
6

Lachlan Gesler

POS -
7

Ajai Watson

POS -
11

Alec Nguyen

POS -
14

Michael Kim

POS -
15

Joel Navarro

POS -
16

Sam Mcgrath

POS -
18

Mitchell Starr

POS -
41

Ramon Odonnell

POS -